KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

HANTHIS olarak bağlantılı olduğumuz her kişi ve kurumun, kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz.  Anayasa’nın 20. Madde 3.Fıkrası’nın kişisel verilerin korunmasına yaptığı atıfla, verilerinizin korunması için teknik ve idari tüm tedbirleri alıyoruz.

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’’nun (KVKK) 10. Maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin amaç, kapsam, süre ve veri sahiplerini etkileyebilecek diğer hususlar hakkında bilgilendirilmek amacıyla hazırlanmıştır.

           Bu kapsamda, müşterilerimiz, personelimiz ve iş birliği içinde olduğumuz tüm şirketlerin; kişisel verilerini bizzat veri sorumlusu olarak kanunda belirtilen esaslar kapsamında işlemekteyiz. İşbu metinde veri sorumlusu sıfatına haiz HANTHIS DANIŞMANLIK VE TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin https://www.hanthis.com (‘’Site’’) internet adresi üzerinden üye olarak (‘’Üye’’) veya üye olmaksızın alışveriş yapmanız, iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerini, telefon, mail vb. aracılığıyla, kabul etmeniz durumunda; kişisel verilerinizin neler olduğu, hangi amaç ve yöntemle kullanılacağı, internet sitesinde kullanılacak çerezlere ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

 1. Kişisel Veriler Nelerdir?

HANTHIS’in faaliyette bulunduğu tekstil ve e-ticaret sektörü kapsamında; hizmet sunumu, pazarlama, potansiyel müşteri tespiti, mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklanan karşılıklı edimlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla aşağıda sıralanmış olan kişisel veriler işlenmektedir.

 1. Siteye üye olmanız halinde;

*Ödeme yönteminin kredi/banka kartı olarak seçilmesi halinde; kart bilgileriniz tarafımızca işlenmeksizin internet sitesinde kayıtlı ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.

 1. Siteye üye olmamanız halinde;

 • Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, Doğum Tarihi)

 • İletişim Bilgileri (GSM No, Adres, E-posta Adresi)

 • Sosyal Medya (Profiliniz, Yorumlarınız)

 • Alışveriş Bilgisi (Tarihi, Miktarı, İçeriği, Ödeme Şekli)

*Ödeme yönteminin kredi/banka kartı olarak seçilmesi halinde; kart bilgileriniz tarafımızca işlenmeksizin internet sitesinde kayıtlı ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verileri Kim İşleyecek?

Veri sahibi kişisel verilerinin işlenmesine işlenmesine açık rıza verdiğinde; HANTHIS veri sorumlusu sıfatıyla, veri güvenliği sağlanacak şekilde işlenecektir.

Veri güvenliğini sağlamak adına, yetkilendirmiş olduğumuz bir veya birden fazla veri işleyen ile kişisel verilerin paylaşılması gerekliliği doğabilir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Hangi Amaçlarla Gerçekleştirilir?

HANTHIS, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verileri telefon, e-mail, sosyal medya vb. kanallardan, mevzuat ve politikaya uygun şekilde toplamaktadır. Veri sahiplerinin HANTHIS ile bağlantısı devam ettiği müddetçe, kişisel veriler güncellenerek KVKK.m.5 ve 6’da yer alan işlenme şartlarına uygun şekilde işlenebilecektir.

HANTHIS, kişisel verilerinizi muhtelif kanunlar yer alan hükümlere dayanarak işlemektedir. Veri sahibi ile HANTHIS  arasındaki mesafeli satış sözleşmesi kapsamında ürünün sorunsuz şekilde kişiye ulaştırılması amacıyla kimlik bilgileri, adres, telefon, e-mail adresi alınarak yine aynı amaç doğrultusunda işlenmektedir. Aynı şekilde internet sitesine yapılacak üyelik kapsamında veri sahibine özel kampanyaların oluşturulması, kişinin cinsiyet tercihine uygun olarak ürün filtreleme yöntemlerinin uygulanması ve öneriler oluşturulması bakımından Madde 1’de sayılan veriler işlenmektedir. Bunun yanı sıra site içindeki hareketlerin Çerezler (Cookies) yoluyla işlenerek kişiye uygun önerilerin oluşturulması ve ürünün kişiye ulaştırılması kapsamında alınan bilgilerde dahil olmak üzere; kişisel veriler yalnızca HANTHIS kuruluş amacı ve yürüttüğü hizmet dahilinde işlenmektedir.

Kişisel veriler özellikle, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, e-ticaret faaliyetlerinin görülmesi kapsamında, ilgili kişilerin verilerinin işlenmesinin gerekli olması halinde ve aynı zamanda veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, HANTHIS’in meşru menfaatleri için işlenmektedir.

Aynı zamanda kişisel veriler aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak işlenmektedir;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 1. Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilecektir?

Toplanan kişisel veriler, KVKK. m. 8 ve 9. Maddelere uygun şekilde; yurtiçine ve yurtdışına, HANTHIS’in yürüttüğü faaliyetler kapsamında hizmet sunumu, pazarlama, potansiyel müşteri tespiti, sözleşmelerden kaynaklanan karşılıklı edimlerin yerine getrilmesi amacıyla; HANTHIS’in ilgili birimleriyle, kanunen yetkili kamu kurum ve özel kişilerle; belli faaliyetlerin yürütülmesi için sözleşme akdedilen gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabilir.

 1. Çerez (Cookies) Politikası Nedir ve Hangi Amaçla Kullanılır?

Çerezler; internet sitesinin ve mobil uygulamanın düzgün şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, veri sahibinin kullanımının kişiselleştirilmesi, hizmet sunumuna ilişkin reklam/bildirimler yollanmasını sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarını ifade etmektedir.

HANTHIS olarak, internet sitesi, sosyal medya ve uygulama kullanımlarına ilişkin istatiksel çalışmaların yapılması, reklam/kampanya/tanıtım yapılması, veri sahibinin etkin şekilde müşteri deneyimini sağlamak amacıyla muhtelif çeşitte çerezler kullanılmaktadır. Çerezler bilgisayar ve mobil cihazlarda  kanuni süre aşılmamak kaydıyla amaca uygun süreyle tutulurlar.

            Veri sahibi, internet sitesi ve mobil uygulamada yer alan çerezlerin bilgisayar ve cihazlarında tutulmasını engelleme hakkına sahiptir ancak çerezlerin engellemesiyle birlikte, çerezler kapsamında sunulan geliştirme, kişiselleştirme ve bildirimlere ilişkin hususlardan yararlanamayacaktır.

 1. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel veriler, HANTHIS ile girilen ilişkinin türüne göre değişkenlik göstermekle birlikte otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, personelimiz, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız üzerinden; Site ya da Mobil Uygulama üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın ve/veya mobil uygulamaların muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi amacıyla, kullanılmak üzere sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve gerektiğinde güncellenerek KVKK. m. 5 ve 6. Maddelerde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 1. Kişisel Veriler Ne Kadar Süreyle İşlenecektir?

HANTHIS’in işlediği kişisel verileri kanunda yer alan azami süre sonuna kadar işlemeye devam eder. Verilerin bu süre boyunca işlenme sebebi; veri sahibinin internet sitesi üzerinden yapmış olduğu üyelik, satın alma işlemleri kapsamında taraflar arasında oluşan mesafeli satış sözleşmesi, sosyal medya hesaplarındaki hareketlerden kaynaklı olarak kanunlar yer alan muhtelif maddelere dayanmasından kaynaklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesi veya veri sahibinin hakları kapsamında verilerinin işlenmesiyle ilgili yapacağı başvuru sonunda; KVKK. m. 7 uyarınca söz konusu kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 1. Veri Sahibinin Hakları Nelerdir ve Nasıl Başvuru Yapılır?

HANTHIS; KVKK. m. 10 uyarınca veri sahiplerinin haklarını ve KVKK. m. 13 kapsamında veri sahiplerinin HANTHIS’e başvurusu için gerekli kanalları ve idari/teknik düzenlemeyi planlamaktır.

KVKK.m.10 kapsamında veri sahibi;

 • Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlendiyse buna ilişkin bilgilendirilme,

 • İşlenme amacını ve bu amaca uygun işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Yurtiçi ve yurtdışına aktarılan 3. Kişileri bildirilmesini isteme,

 • Verilerin işlenme sebebinin ortadan kalkması halinde, verilerinin imhâsını isteme,

 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Verilerin otomatik sistemlerle analiz edilip, kişinin kendisi aleyhine sonuç çıkması halinde sonuca itiraz etme,

 • Hukuka aykırı işlenen veriler sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Veri sahipleri 8.1’de yer sıralanan hak ve taleplerini, kimliklerinin tespit edileceği bilgi ve belgelerle birlikte www.hanthis.com adresinde yer alan başvuru formunun:

 • Islak imzalı halini bizzat elden veya noter aracılığıyla şirketin MERKEZ MAHALLESİ HASAT SK. OMAY HAN Apt. NO: 4/2 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresine iletilmesi

 • Güvenli elektronik imzayla imzalandıktan sonra, form [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi

opsiyonlarından birini yerine getirerek, KVKK’dan doğan haklarını kullanmış olurlar.

HANTHIS’e iletilen yukarıda yer alan usullerden birine uygun olarak iletilen talepler en geç 30 gün içinde sonuçlandırılarak, Başvuru Formunda seçilen yöntem doğrultusunda veri sahibi bilgilendirilecektir.

İşbu aydınlatma metni HANTHIS’in internet sitesi ve mobil uygulamasına giriş yapıldığı anda, veri sahibinin onayı alınarak veri işleme faaliyetinin başlamasını sağlayacaktır. Veri sahibinin aydınlatma metnini onaylamaması halinde metinde yer alan; geliştirme, kişiselleştirme, ürün pazarlama vb. hizmetlerden yararlanması mümkün olmayacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işbu aydınlatma metnini okudum anladım.

                                                                                                                     

Ad-Soyad-İmza

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR